Zuzana Hanispalová

Zuzana Hanispalová

Kisdyho 3
040 01 Košice
IČO: 44076177
DIČ: 1046663200

Informácie o kancelárii Zuzana Hanispalová

Venujte sa podnikaniu a činnosti na ktorú ste boli zriadení. Zodpovednosť za vedenie účtovníctva ponechajte na nás, s nami šetríte svoj čas, mzdové náklady na účtovníka, náklady na ekonomický softvér, kancelársky materiál, odbornú literatúru, školenia.....

 

Poskytujeme služby v tomto rozsahu :

- Jednoduché a podvojné účtovníctvo

- Evidencia účtovných dokladov

- Vedenie skladového hospodárstva

- Spracovanie a zostavenie daňových priznaní

- Posudzovanie oprávnenosti nákladov

- Spracovanie účtovnej závierky a uzávierky

- Evidencia a inventarizácia majetku a záväzkov

- Vypracovanie podnikateľských zámerov

- Komplexné spracovanie mzdovej agendy

- Vypracovanie a doručovanie hlásení na poisťovne a daňové úrady

- Vypracovanie ročných zúčtovaní pre zamestnancov

 

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Zuzana Hanispalová

 

Cena za služby Zuzana Hanispalová

Cena pre každého klienta je stanovená individuálne a po vzájomnej dohode. Konečná cena závisí od náročnosti prác a pripravenosti dokladov zo strany klienta na zaúčtovanie. Skontaktujte sa s nami a my Vám vypracujeme cenovú ponuku.

 

Kde nás nájdete?